Featured Image Featured Image Featured Image Featured Image Featured Image Featured Image Featured Image Featured Image Featured Image Featured Image Featured Image Featured Image Featured Image Featured Image Featured Image

Zimowa zabawa paragonowa

 • Dodano:

Weź udział w zimowej zabawie z Zadymą. Co tydzień losujemy wyjątkowe nagrody, które są na wyciągnięcie Twojej ręki. Złóż zamówienie, zachowaj paragon, obejrzyj losowanie na naszym Facebooku, zawsze we wtorek o 20.00 i sprawdź czy wygrałeś!

W zabawie możesz wziąć udział wielokrotnie - każdy Twój paragon ma szansę na wygraną. Zimowa zabawa to akcja tygodniowa, co wtorek sięgasz po 1 z 3 wyjatkowych nagród! Nie udało się tym razem? Złóż zamówienie w kolejnym tygodniu i zachowaj paragon! Wartość zamówienia na paragonie nie wpływa na wyniki losowania.

  Zdobądź wyjatkowe nagrody, co tydzień losujemy:

 • - Beczkę piwa - o wartości 80 zł
 • - 4-pak piwa - o wartości 40 zł
 • - Dużą pizzę - o wartości 22-46 zł

 zimowa zabawa paragonowa


Regulamin

REGULAMIN

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Zimowa zabawa paragonowa!” i jest zwany dalej: "Konkursem".

2. Organizatorem Konkursu jest Karczma "ZADYMA" , z siedzibą w Szaflarach, przy ulicy ul. Zakopiańska 3B, o numerze REGON 490337783, NIP: 7361047015 dalej zwana „Organizatorem”.

3. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem profilu Facebook-ego Karczma Zadyma od dnia publikacji regulaminu tj. od dnia 05.01.2021 roku do oficjalnego odwołania przez Organizatora, za pośrednictwem profilu Facebook.

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Karczmy Zadyma;

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Karczmy Zadyma.

§ 3 ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Zasadą uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących wymagań:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

b) uczestnik musi posiadać czytelny paragon, z datą zakupu nie wcześniejszą niż 05.01.2021. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie na podstawie więcej niż 1 paragonu. Wartość zamówienia paragonu nie wpływa na wynik Konkursu.

c) wyrażenie zgody na publikację wizerunku na social mediach Karczmy Zadyma.

d) przekazanie Organizatorowi do 7 dni od daty ogłoszenia wyników, osobiście w Karczmie Zadyma wygranego paragonu oraz odbiór nagrody.

§ 4 NAGRODY

1. Nagrodami w Konkursie są:

a) dla zdobywcy pierwszego miejsca: Beczka oryginalnego piwa warzonego w Karczmie Zadyma

b) dla zdobywcy drugiego miejsca: 4-pak piwa (dowolny smak, serwowany przez Karczmę Zadyma)

c) dla zdobywcy trzeciego miejsca: duża pizza (dowolna, serwowana przez Karczmę Zadyma)

2. Zdobywcy nagród głównych w Konkursie zostaną wyłonieni przez Organizatora Konkursu z pośród wszystkich paragonów wydanych w Karczmie w danym tygodniu. Warunkiem przyznania nagrody jest odbiór osobisty oraz przekazanie Organizatorowi oryginalnego, czytelnego paragonu, a także zgoda na wykonanie zdjęcia w Karczmie z nagrodą oraz zgoda na rozpowszechnianie wizerunku w social mediach Karczmy Zadyma. Każdy Uczestnik może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy, w zależności od liczby posiadanych paragonów. Każdy paragon ma szansę na wygraną w Konkursie.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

4. Zdobywcy nagród zostaną powiadomieni o wygranej na profilu Facebook Karczmy Zadyma. Będą mogli sprawdzić wygrane numery paragonów i na tej podstawie sprawdzić czy zdobywają nagrodę. Losowanie paragonów odbywa się co tydzień we wtorek o godzinie 09.00 w Karczmie Zadyma. Natomiast publikowane jest na Facebooku Karczma Zadyma tego samego dnia o godzinie 20:00.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, Zdobywca powinien skontaktować się z karczmą telefonicznie pod numerem tel.: 185211122 w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia opublikowania losowania, w którym brał udział jego paragon, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody. Zdobywający umawia się z Organizatorem na dokładna datę i godzinę odbioru nagrody, a także wyraża zgodę na fotografię i rozpowszechnianie wizerunku w social mediach Karczma Zadyma.

6. Nagrody w Konkursie zostaną wydane tylko przy odbiorze osobistym, z doręczonym nienaruszonym, czytelnym paragonem wygrywającym.

§ 5 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.

2. Dane osobowe Uczestnika, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez Organizatora w jego siedzibie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, poinformowania o nagrodzie i przekazania nagrody. Właściciel danych osobowych ma prawo do dostępu do danych osobowych i do ich poprawiania w siedzibie Organizatora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.

§ 6 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Konkursu mogą być składane przez Uczestników Konkursu za pośrednictwem, poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w formie pisemnej listem poleconym wysłanym na adres siedziby Organizatora przez cały czas trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty zakończenia Konkursu.

2. O zachowaniu terminu opisanego w punkcie 1. Regulaminu decyduje data nadania reklamacji.

3. Reklamacje wpływające po zakreślonym terminie nie będą rozpatrywane, co nie pozbawia Uczestnika prawa do poddania sprawy pod rozstrzygniecie Sądu lub w drodze propozycji polubownego załatwienia sprawy, np. w drodze mediacji.

4. Reklamacje winny wskazywać dane wnoszącego reklamację, w szczególności umożliwiające udzielenie odpowiedzi na reklamację Regulaminu oraz zwięzły opis przedmiotu reklamacji.

5. Skutecznie złożone reklamacje, czyli spełniające założenia punktów 1. oraz 4., będą rozpatrywane nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji. Zgłaszający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym najpóźniej w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, jednak tylko z ważnych przyczyn podyktowanych względami organizacyjnymi, ekonomicznymi lub prawnymi. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od momentu poinformowania o zmianie przez publikację informacji o zmianie.

2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. Odmowa Uczestnika wyklucza Uczestnika z Konkursu, o ile wątpliwości Organizatora są uzasadnione.

3. Zgłoszenie udziału w Konkursie oznacza, iż Uczestnik Konkursu zapoznał się z treścią Regulaminu i przedmiotowy Regulamin akceptuje.

Galeria Zadyma

Wpisy w naszej księdze

 • 1
 • 2
 • 3
Poprzedni Następny
Sample Image

Modna strefa

Ewa Minge

Swoją obecnością w naszej karczmie zaszczyciła nas również Pani Ewa Minge, pozostawiając w księdze robiący wrażenie, mały pokaz swojego warsztatu z życzeniami dla Zadymy. Oby nasza karczma dawała inspirację...

Sample Image

Niezła Zadyma!

Marcin Prokop

Naczelny gazety, felietonista, publicysta, prezenter, osobowość telewizyjna, przystojniak i jak widać niezły rysownik. W naszej księdze gości, zamiast używać słów, pozostawił zabawny rysunek. Liczymy, że po kolacji u nas, jego...

Sample Image

All Staff in Zadyma

Joseph Seeletso

I wish all of you happy Cooking with local products and Super Service. Great Mutton Sausage even very delicious.

Zapraszamy serdecznie do karczmy Zadyma, która jest pierwszym na Podhalu regionalnym browarem, produkującym własne, niepowtarzalne w smaku, naturalne i najwyższej jakości piwo. Zadyma to nie tylko browar ale i...

Czytaj więcej

Aktualności

wtorek 05 styczeń 2021

Zimowa zabawa p…

Weź udział w zimowej zabawie z Zadymą. Co tydzień...

poniedziałek 16 marzec 2020

Wyjątkowej mie…

Plenerowa sesja ślubna to bez wątpienia jedna z najlepszych pamiątek...

Godziny otwarcia

 • Poniedziałek:kuchnia do 22:0011:30 - 22:00  -  
 • Wtorek:kuchnia do 22:0011:30 - 22:00  -  
 • Środa:kuchnia do 22:0011:30 - 22:00  -  
 • Czwartek:kuchnia do 22:0011:30 - 22:00  -  
 • Piątek:kuchnia do 22:0011:30 - 24:00  -  
 • Sobota:kuchnia do 23:0011:30 - 02:00  -  
 • Niedziela:kuchnia do 22:0012:00 - 24:00  -  

unia


Operacja„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu zakup innowacyjnych maszyn i urządzeń pozwalających na uruchomienie produkcji win owocowych poprzez wdrożenie nowej technologii produkcji oraz wprowadzenie rozwiązań przeciwdziałających zmianom klimatu współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020.

 • Danie dnia Marzec

  Dzisiaj polecamy:

  • Zupa: Pomidorowa z makaronem
  • Filet z kurczaka z salami, pomidorem w sosie paprykowym, ziemniaki, surówka z pekińskiej kapusty
  • Karczek panierowany, ziemniaki surówka z kiszonej kapusty
  • zadzwoń: 18 52 111 22 / cena 16,00 zł

  Skorzystaj z wyjątkowej promocji; kawałek ciasta domowej roboty dzisiaj polecamy ORZECHOWIEC za jedyne 3 zł. W zestawie TANIEJ! Zamów już teraz.

Danie dnia